Библиотека

В читалищната сграда има библиотека с 12 462 тома литература. С традиции в съхраняването на певческото народно творчество и обичаи.