За нас

Народно читалище „Стефан Караджа-1936” е основано през 1936 година.

В читалищната сграда има библиотека с 12 462 тома литература. С традиции в съхраняването на певческото народно творчество и обичаи. Създадени са и работят:

Група за автентичен фолклор с ръководител Атанаска Ангелова

Певческа група с ръководител Йорданка Ташева

Детска група за традиции, обичаи и устен фолклор с ръководител Марияна Кръстева

Секретар на читалището е Марияна Кръстева.