ТЕЛЕРИГ

 Село Телериг

Местоположението на село Телериг е в Североизточния икономически район на България. Разстоянието от село Телериг до областния град Добрич е близо 40 км, а до Варна – близо 90 км. Надморското равнище е100-199 м. Селото се намира в област Добрич, община: Крушари. Населението му възлиза на 577 жители (към 01/01/2007 – НСИ).

Пощенски код: 9420

Телефонен код: 05772 от България, 003595772 от чужбина

История

Село Телериг е именувано на Кан Телериг, владетел на България от 768 до 777 година.

Легендата разказва, че кан Телериг изпратил писмо до византийския император, в което пишел, че възнамерява да избяга при него, но поискал гаранции за себе си и имената на византийските хора, които биха могли да му помогнат. Константин V познавал ситуацията във военна България и приел, че Телериг е поредният български владетел, който е принуден да напусне престола, решил, че може да му се довери и изпратил на българския кан имената на своите шпиони. На Телериг не му оставало нищо друго освен да прочисти Плиска от византийските агенти, легендата разказва, че кан Телериг минал по землището на днешното село Телериг и прочистил целите български земи от византийско присъствие. От древни времена селото е запазило уважението си към кана и носи неговото име. Село Телериг има многовековна история. По тучните му зелени пасищни земи се заселват хора от Влашко, днешна Румъния и българи-овчари от централните части на България, предимно от селата Жеравна, Медвен и Котел. Тези родове се характеризират със силна родолюбивост, добри скотовъдски познания, търговски нюх и отличаваща се за времето си просветност.

Културни и природни забележителности

Селото разполага с чудесно, голямо читалище, което има 75-годишна история, наименувано на българския революционер Стефан Караджа. Притежава богата библиотека, съхранява чрез съставите си традиционния фолклор и обичаите. Училище „Васил Левски“ е за обучение на ученици от първи до осми клас. В селото има детска градина.

Край селото са разкрити старинни скални манастири и има много красиви природни местности. Природата е почти девствена. Има тучни ливади изпълнени с билките: мащерка, мента, лайка, глухарче и кантарион. В землището на Телериг се намира част от защитената местност Суха река, включена в Натура 2000. Между Телериг и Огняново се намира един от най-големите горски масиви в България от липова гора.

 Източник – Wikipedia